MARK

Funktionsnedsatta i tvist med kommunen om rätt till högre ersättning

1:44 min

Marks kommun vill inte betala den ersättning för personlig assistans som rekommenderas av staten. Så trots att flera personer fått rätt till 33 kronor mer i timmen, överklagar kommunen beslutet. 

De människor som behöver hjälp med grundläggande behov, som att exempelvis gå på toaletten, får ekonomisk ersättning för assistans. Är hjälpbehovet mindre än 20 timmar per vecka ges ersättningen av kommunen. Behöver man däremot hjälp i mer än 20 timmar per vecka får man pengar från försäkringskassan. 

Den statliga schablonen ligger på 288 kronor per timma. Mark vill bara betala 255 kronor.  

– Vi har sagt att det känns helt okej med den nivån vi lagt oss på. Schablonen ska vara en vägledning och fler kommuner har också andra nivåer, säger Mikael Larsson (C), ordförande i socialutskottet i Mark.

Tvist sedan 2013
Tre personer har sedan 2013 när Marks kommun sänkte ersättningen försökt få den tillbaka till den nivå som staten rekommenderar. P4 Sjuhärad har inte kunnat tala med någon av dem men de framför följande sitt assistansbolag, Handen Assistans:

"De känner sig mindre värda och de känner att de inte behandlas likvärdigt. De är väldigt trötta på det här som har hållit på fram och tillbaka i 3 år. De är också rädda för att de ska bli av med assistansen på grund av att de överklagat." 

– Är det så blir jag helt förskräckt. Så får det absolut inte vara. Känner man inte att det fungerar så måste man våga berätta, säger Mikael Larsson (C).

I en dom från förvaltningsrätten i Jönköping slås det fast att de tre personerna har rätt till en ersättning som är lika hög som den statliga schablonersättningen. Men nu överklagar Marks kommun domen.

– Detta är individuella fall och det vill jag inte kommentera. Men säger förvaltningsrätten att vi ska höja så får vi justera, säger Mikael Larsson (C).

Men ni har ju överklagat förvaltningsrättens dom? 

– Ja för vi har ju den möjligheten. Men skulle kammarrätten komma fram till något annat så får vi ju ändra efter det, säger Mikael Larsson (C).