Just nu

  • Väg 21 i höjd med Kvidinge är avstängd

Torka och skadedjur sänker skörden

1:23 min

Totalskörden för oljeväxter kommer att bli betydligt mindre än förra året. Även för spannmål noteras en stor minskning. Detta enligt Jordbruksverkets senaste prognos.

Oljeväxterna står för det största tappet då totalskörden väntas vara 22 procent mindre än 2015. Torrt väder och angrepp av skadeinsekter är några av orsakerna till att skörden blir mindre än vad många lantbrukare hoppades på.

Skulle Jordbruksverkets prognos stämma så kommer även spannmålsskörden att vara tio procent lägre än 2015. Att även prognosen för spannmålsskörden visar mot sämre siffror kan delvis förklaras med att skörden 2015 var generellt sätt stor.

– Det har varit extremernas år. I fjor hade vi en kanonskörd och i år har vi det extremt på andra hållet, men vi ligger ändå under femårsmedeltalet i år. Framför allt på det vårsådda, där saknas det kilon,

Enligt Erik Wildt-Persson, VD för Kristianstadortens Lagerhusförening, är tappet för höstrapsen i Skåne så stort som 30 till 40 procent.
Det stora tappet i volym kompenseras enligt Erik Wildt-Persson delvis av att såväl spannmålet som oljeväxterna håller en hög kvalitet. Vad gäller oljeväxterna menar också Erik Wildt-Persson att prisnivån är relativt sett god.

– Men när tappet är så stort som 30 till 40 procent så hjälper inte det för att kompensera,