Inga kvinnor bland Roslagsmentorerna

Tjugotvå personer med bakgrund i näringslivet kan numera titulera sig Roslagsmentorer, men inte en enda är kvinna.

Mentorerna ska hjälpa småföretag att växa och projektet har dragits i gång av Norrtälje kommuns näringslivschef Anders Olander. Men när han gjorde värvningen missade han kvinnorna - samtliga 22 mentorer är män.

En rundringning som Norrtelje Tidning har gjort visar att det inte skulle ha tagit lång tid att hitta flera kvinnliga kandidater.