Minskad trafik hindras av tjänstebilar

1:36 min

De många tjänste- och förmånsbilarna i Stockholm kan göra det svårt att minska biltrafiken.

Just nu håller Stockholms stad på att kartlägga vilka det är som använder bilar och hur resvanorna ser ut - med syfte att minska biltrafiken.

Som reglerna ser ut är det idag är det inte särskilt förmånligt att åka kollektivt istället för att ta sin tjänstebil.

Gunnar Söderholm, chef för miljöförvaltningen, säger till P4 Stockholm att det förefaller som att få Stockholmare dagligen använder sin privata bil till och från jobbet om man inte behöver bilen i tjänsten.

– Då måste vi fundera vilka alternativ vi kan erbjuda, säger Gunnar Söderholm.

Stockholms Stads kartläggning av resvanor och hur bilarna används sker för att försöka få fler att åka kollektivt eller cykla.

– En utmaning är att många i Stockholm kör förmånsbil, för en sån bilförare är av naturliga skäl mindre känslig för kostnader. Det är mer av en fråga om tid och framkomlighet, säger Gunnar Söderholm.

Att få förare av förmånsbilar att välja andra alternativ är inte helt enkelt då resan till stor del redan är betald - men en variant kan vara också att öka kostnaderna, enligt - Anders Ljungberg, ekonom vid Myndigheten för Trafikanalys

– Det är lite komplicerat det där. Men det är ju inte svårare än om man ökar beskattningen av förmånsbilar minskar intresset för förmånsbil säger Anders Ljungberg, som tillägger att förmånsbilar ofta också innebär betald parkeringsplats och trängselskatt vilket ytterligare ökar attraktiviteten.