Pensionerad kriminalpolis i Eskilstuna vill återupprätta förtroendet för polisen

Den före detta kriminalpolisen Börje Carlsson från Eskilstuna är kritisk till polisledningen och rikspolischefen Dan Eliasson.

Han skriver i ett öppet brev att polisen måste klara upp fler brott och få tillbaka allmänhetens förtroende. Det skriver han i magasinet paragraf.se.

Hur ska någon få förtroende för polisen när nästan varje typ av anmälan omedelbart följs av dessa nedläggningsgrunder. Idag ser det ut som om polisens enda och viktigaste roll är att administrera och arkivera alla de anmälningar som skrivs.

Carlsson är bland annat kritisk till att de små polisstationerna på mindre orter har lagts ner eller att öppettiderna har begränsats. Han vill att de större polisstationerna ska vara öppna dygnet runt och att fler poliser ska synas på gator och torg.

Han efterlyser en diskussion om polisens roll i samhället, han vill förändra en rad rutiner vid polismyndigheterna och att polisen skapar mer närheten mellan polis och medborgare.

Det behövs inga stora åtgärder för att vända trenden men det måste till ett nytt synsätt där polisens uppdrag framstår klarare. Det måste klarläggas att allmänheten är polisens uppdragsgivare (det kände Du kanske inte till) och att medborgarna inte finns till för polisens skull.