Nödsändare underlättar fjällräddning

1:34 min

Den här tiden på året görs många utryckningar i fjällvärlden. Att fler väljer att ta med sig nödsändare på sin fjällvandring underlättar räddningsarbetet.

En som ser stora fördelar med den här typen av utrustning är Lars Ragnvaldsson, sambandsansvarig för regionledningscentralen i Umeå.

– Det stämmer. Vi kommer fram fortare till platsen där de nödställda är, för vi ser nästan på metern var den här sändaren har löst ut, säger han.

Enligt Lars Ragnvaldsson är det allt fler fjällvandrare som väljer att ta med sig en nödsändare ut i fjällvärlden.
En nödsändare gör att personer i nöd kan larma räddningscentralen via satellit.

– Satelliterna tar emot den här nödsignalen och sänder den vidare till ett centrum, som i sin tur sänder signalen vidare och i Sverige är det sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg som får larmet. De i sin tur kontaktar polisens ledningscentral i Umeå, säger Lars Ragnvaldsson.

Men det finns vissa problem med ett larm som kommer in när en nödsändare har aktiverats och det är att det inte går att kommunicera med de som är i nöd.

– Ja nackdelen är att vi inte kan kontrollera vad det är som har hänt och det kanske gör att insatsen blir mer kostsam, säger Lars Ragnvaldsson.