Kollektivtrafiken manifesterar mot våldet

Klockan 12 idag stannar all kolektivtrafik i Sverige, så även i Dalarna. Detta för att manifestera mot det ökande våldet inom kollektivtrafiken. Det är fack och arbetsgivare som tagit initiativet till manifestationen.