Maria Strømme årets hedersupplänning

Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett Maria Strømme till Årets Hedersupplänning 2016.

Utmärkelsen tilldelas som erkänsla för betydelse­fulla insatser för länet inom näringsliv- eller kul­tur­­området eller för på annat sätt framstående insatser för länets framtid och utveckling.

Maria Strømme är professor i nanoteknik vid Uppsala universitet.