Linköping.

Flera vägarbeten startar i Linköping i dag

2:33 min

Vägarbeten inleds i dag på Gamla Tanneforsvägen, Linghemsvägen och Söderleden i Linköping. De stora vägarbetena kommer att pågå under hela hösten.

Det är byte och reparation av fjärrvärme och vattenledningar, kabelarbeten med mera som kommer att stänga av gator och begränsa framkomligheten.

Stadsfesten den 23-28 augusti samt Flygdagarna den 27-28 augusti kommer att locka mycket trafik till Linköping.

Vid Lasarettsgatan bygger man om en av infarterna till universitetssjukhuset. På Söderleden påbörjas arbeten för asfaltering. Utmed Åtvidabergsvägen kommer det att vara begränsad framkomlighet för cyklister.

Järnvägsgatan i Linköping är avstängd sedan tidigare mellan resecentrum och Steningerondellen. Öppen för trafik igen den 16 september. Braskens Bro kommer att repareras med start den 5 september.