Forskare ryter ifrån: Datorn ersätter inte läraren

4:17 min

Google, digitala hjälpmedel och eget arbete. Här sågar forskaren så kallade myter.

Med rubriken ”Här är tre myter som skadar svenska skolan” skriver Björn Sjödén, universitetslektor på Halmstads högskola, en debattartikel i SVD där han sågar akademiska myter som han tycker står i vägen för vetenskapen.

– Skoldebatten lämnar väldigt mycket utrymme för tyckande till höger och vänster, säger Björn Sjödén i intervjun med P4 Halland.

Han tycker att det behövs mer fakta bakom politiska utspel.

– Vi skulle inte skicka ut en hjärtmedicin till hundratusentals människor bara för att den funkade på grannens kompis och smakar apelsin utan att ha testat den, förklarar Björn Sjödén.

Han lyfter upp tre så kallade myter:

1. Myten om elever som digitala infödingar

Forskaren säger att det är fel att tro att dagens elever kan "multitaska" och växla mellan olika program eller skärmar. I själva verket överbelastar det arbetsminne, tar längre tid, och ger sämre resul­tat.

"Dagens unga är inte mer experter på digital teknik än dagens­ vuxna blivit experter på mekanik och aerodynamik för att de vuxit upp med bilar och flygplan."

– Jag tror ju verkligen på tekniken och att den kan erbjuda nya möjligheter som berikar lärandet, men det är också självklart att tekniken i sig inte löser några undervisningsproblem.

Det räcker naturligtvis inte att skicka ut datorer och tro att de ska göra jobbet. Läraren behövs.

2. Myten om kunskap som färskvara

Elever kan inte bara kan googla sig till kunskap utan att undervisas i grundkunskaper, enligt forskaren.

– Man behöver fortfarande undervisas i grundkunskaper. Det räcker inte att lära sig att googla för att ta reda på information.

3. Myten om elevens självständighet

Enligt Björn Sjödén visar forskning att elever lär sig mer effektivt i en kontrollerad miljö med begränsade valmöjligheter och att elevernas egna preferenser sällan gynnar lärandet bäst.

– Man kan heller inte förvänta sig att eleven kan arbeta hur självständigt som helst för det förutsätter också att man redan kan vissa saker.

Tänk dig att du ska lära sig ett språk och behöver slå upp varenda ord i en ordlista eller på Google – det skulle gå väldigt långsamt.

Björn Sjödén tycker att blivande lärare ska fundera på hur de använder sig av digitala hjälpmedel.

– Var vaksam, men döda inte din optimism – för de kan fungera när de fungerar bra, säger Björn Sjödén.