افزایش شدید پرداخت کمک هزینه برگشت داوطلبانه به پناهجویان

6:00 min

شمار پناهجویانی که برای برگشت داوطلبانه به وطن خود کمک هزنیه دریافت می‌کنند، به شدت افزایش یافته‌است. فشار درخواست‌های زیاد برای دریافت کمک هزینه برگشت داوطلبانه با عث آن شده که زمان طی مراحل این امور از سوی اداره مهاجرت خیلی طولانی شود.

توکل سجادی، یکی از پناهجویان افغان، قبل از دریافت جواب به درخواست پناهجویی خود از سوی اداره مهاجرت تصمیم به برگشت به افغاسنتان را گرفت. وی مدت طولانی منتظر تصمیم اداره مهاجرت برای دریافت کمک هزینه برگشت به وطن ماند.

باوجودیکه توکل سجادی بعد از ماه‌ها انتظار پول خود را از سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان دریافت کرد، ولی نظر به اظهارات او شمار زیادی از افراد ماه‌ها منتظر می‌مانند و برخی هم امید دریافت پول وعده داده شده را از دست می‌دهند و دیگر تلاشی برای دریافت این کمک هزینه نمی‌کنند.

افرادی که به درخواست پناهجویی خود جواب رد دریافت می‌کنند و یا در زمانی که پروسه پناهجویی آن‌‌ها نزد اداره مهاجرت در جریان است، انتخاب می‌کنند به وطن خود برگردند مستحق دریافت ۳۰۰۰۰ کرون می‌شوند. این مبلغ برای کودکان ۱۵۰۰۰ کرون است، یک خانواده تا حداکثر مبلغ ۷۵۰۰۰ کرون دریافت می‌کند.

پرداخت کمک هزنیه برگشت داوطلبانه شرایط خاص خود را دارد. پناهجو به یکی از ۱۸ کشوری برمی‌گردد که در لست اداره مهاجرت درج شده و هدف آن کمک به آغاز دوباره زندگی در وطن اصلی پناهجوست.

تاکنون در سال جاری ۱۳۰۰ پناهجو کمک هزینه برگشت به کشور خود را دریافت کرده‌اند، این رقم در سال گذشته ۲۱۶ نفر بود. این افزایش چشمگیر به دلیل برگشت شمار زیاد پناهجویان به کشورهای افغانستان و عراق است.

نظر به اظهارات توبیاس اکسل‌سون، مسئول بحش برگشت پناهجویان در اداره مهاجرت، تعداد زیادی از این افراد درخواست پناهجویی خود را واپس گرفته‌اند.

_ شمار زیادی از این افراد اطلاعات نادرست برای امکانات دریافت اقامت در سویدن دریافت کرده‌اند.

پول برگشت داواطلبانه در کشور اصلی پناهجو به فرد پرداخته می‌شود، ولی درخواست دریافت این هزنیه در سویدن قبل از برگشت به وطن صورت می‌گیرد. اداره مهاجرت سویدن هم تلاش می‌کند که تصمیم خود در مورد مستحق بودن و یا نبودن پناهجو برای این کمک پولی را قبل از سفر پناهجو به سوی وطنش اعلام کند.

اِکوت و بخش فارسی|دری رادیوی سویدن با برخی از پناهجویانی که به وطن خود برگشته‌اند، صحبت کرده است. یک تعداد مانند توکل سجادی ماه‌‌ها انتظار کشیده‌اند که اداره مهاجرت تصمیم خود را اعلام کند.

براساس اظهارات توبیاس اکسل‌سون هم‌اکنون ۷۰۰ درخواست در صف قرار دارند که در مورد آن‌ها تصمیم گرفته شود.

_ ما در نظر داریم این مشکل را چاره‌جویی کنیم.

چگونه چاره‌جویی؟

- یک چاره‌جویی بسیار ساده این است که شمار کارمندانی که در پروسه تصمیم‌گیری اینگونه موارد سهم می‌گیرند، افزایش یابد.