Livsmedelsverkets samarbete med Stockholm stad avslöjade köttfusk

1:53 min

Ett oregistrerat slakteri och felaktig märkning av kött. Det var ett par av de missförhållanden som uppdagades när Livsmedelsverket och Stockholms stad genomförde ett gemensamt projekt om spårbarheten för svenskt kött.

– Det var en anläggning där projektet ledde till utökade kontroller, som i sin tur ledde till att vi anmälde till åtal, säger Martin Lindblom, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Det slakteri som Martin Lindblom nämner visade sig ha sänt ut fler slaktade hästar än vad som officiellt hade slaktats, samma slaktnummer hade använts till flera hästar och en häst som otjänligförklarats hade levererats ut.

Upptäckten ledde till att kött återkallades, slaktförbud för häst infördes och en åtalsanmälan mot företaget gjordes.

Det är svårt att spåra kött. En anledning är att tillsyn över slakterier är Livsmedelsverkets ansvar medan styckningsanläggningar, butiker och restauranger är kommunernas uppgift att övervaka.

Nu kunde man, tillsammans, följa hela kedjan, från ett 20-tal slakterier, ut till konsumenterna, och vice versa – från 40 butiker och restauranger tillbaka till slakteriet och producent. Man valde att fokusera på hästkött och oxfilé, två produkter som varit i fokus för det köttfusk som medier rapporterat om.

Förutom slakteriet som inte klarade att räkna hästar, så hittade man ett slakteri som varit igång i 20 år, men utan registrering och som ingen haft någon tillsyn över alls. Man hittade också hästkött som felaktigt märkts som nötkött. Ändå tycker Martin Lindblom att läget var bättre än väntat.

– Fynden som vi gjorde i kontrollen var inte så allvarliga som vi trodde. Vi hade väl en förväntan om att det skulle vara värre.

Erfarenheterna av det här spårningsprojektet är så goda att det troligen kommer att följas av fler.

– Det var väldigt givande och det är väldigt svårt att göra en spårbarhetskontroll med den myndighetsstruktur som man har i dag, om man inte har ett samarbete. Det kan hända att vi gör ett nytt projekt i lite större skala, säger Martin Lindblom.