Skåne

(S)-ministern slår bort moderatkritiken

1:08 min

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), menar att pengarna till ersättningen till kommunerna för att ta emot ensamkommande barn, inte har använts effektivt.

33 skånska moderater kritiserar regeringens förslag om att redan nästa år minska ersättningen till kommunerna för att ta emot ensamkommande barn.

Ersättningen till kommunerna för att ta emot ensamkommande barn kan minska till årsskiftet, enligt ett regeringsförslag.

Det gäller barn som placeras i så kallade HVB-hem, där ersättningen minskar från 1 900 kronor per barn och dygn till 1 350 kronor per barn och dygn.

– Det system som vi ärvde från den gamla regeringen var väldigt dyrt. Och jag kan inte försvara att man satsar så mycket pengar på just boendet när det gäller de ensamkommande. Det är inte effektiv användning av resurserna, säger Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister.

Nu riktar moderata politiker från samtliga 33 skånska kommuner kritik mot förslaget i en debattartikel.

De skånska moderaterna menar att omställningen sker för snabbt. Flera kommuner har långtgående avtal med privata aktörer som driver boenden, och avtalen sträcker sig längre än till årsskiftet.

Men Ylva Johansson (S) tror inte på att vänta för länge.

– Vi har ju ett förslag ute på remiss för att vi vill lyssna på remissinstanserna, och där är ju kommunerna väldigt viktiga. Samtidigt är det ju också så att behovet av att använda pengarna där de gör mer nytta, till exempel i skolan, är akut här och nu.

Regeringens tanke med den minskade ersättningen är att kommunerna ska satsa mer på billigare typer av hem.

Samtidigt som ersättningen till HVB-hem sänks höjs bidragen till så kallade stödhem. Nu kommer kommunerna få 1 350 kronor per barn och dygn, oavsett typ av boende.

Skillnaden mellan de två boendena är att HVB-hem har fokus på omvårdnad, fostran och stöd. I stödboenden bor ungdomen i ett eget boende.

Och det kommer räcka med stödhem för många ungdomar, enligt Ylva Johansson.

– Väldigt många av de tonåringar som tagit sig hela vägen till Sverige har förmåga att bo utan omfattande vårdpersonal hos sig.