BORÅS

Dyr nota för blod på SÄS i sommar

1:19 min

Det har varit brist på blod vid SÄS i sommar. Sjukhuset har fått köpa in blod för 250 000 kronor under juni och juli för att klara av verksamheten – dubbelt så mycket som förra sommaren. 

– Mest brist har det varit på A-negativt. Den är inte så vanlig, bara sex eller sju procent av befolkningen är A-negativa, men den har gått åt jättemycket. Sedan är det A-plus, den allra vanligaste, som vi också har haft väldigt ont om, säger enhetschefen Maria Hermansson.

Det har varit en ansträngd sommar för personalen på blodcentralen. De har tappat blod varje dag måndag till fredag, med 26 tider varje dag, vilket är färre än normalt.

En fördubbling

Samtidigt har blodåtgången har varit högre än beräknat, och sjukhuset har tvingats köpa stora mängder blod från andra sjukhus. 

– Vi har köpt in dubbelt så mycket blod som förra sommaren, säger verksamhetschefen Eva Johansson. men det har sett olika ut tidigare somrar också, det varierar.

Tvingas ifrågasätta

Personalen tvingats ifrågasätta de enheter som ber om blod, för att det inte ska ges ut om det inte är nödvändigt. Att man köper blod är i sig inget ovanlig, det gör man när lagret närmar sig den undre gränsen på femtio enheter blod. Eva Johansson medger dock att en annan bemanning hade kunnat mildra blodbristen.

– Behovet av att köpa blod hade säkert varit mindre om vi hade haft en resurs till, men nu gjorde vi den här bedömningen inför sommaren, säger hon.