Skåne

S i Skåne kräver ny bostadspolitik

2:15 min

Socialdemokraterna i Skåne underkänner regeringens bostadspolitik. 

För att Sverige ska bygga bort bostadsbristen krävs en mycket stor satsning med statliga pengar, menar S i Skåne. 

Nu föreslår Socialdemokraterna i Skåne en statlig fond som krona för krona skjuter till lika mycket som andra aktörer satsar på nyproduktion och upprustning.

Niklas Karlsson är riksdagsledamot och ordförande för socialdemokraterna i Skåne, och han tycker inte att regeringen gör nog.

– Det räcker inte. Vi står ju inför ett oerhört stort behov av att bygga fler bostäder i vårt land.

Förslaget från Skåne innehåller 15 punkter, bland annat nedtrappning av ränteavdragen på sikt och en parlamentarisk bostadskommitté. Det presenterades i dag vid ett seminarium i Malmö med bostadsexperterna Lotta Jaensson från Riksbyggen och professor Martin Grander från Malmö högskola.

Förslagen bygger delvis på de två rapporter som Jaensson och Grander presenterade, men partidistriktets första och största förslag är alltså mer statliga pengar.

– Det innebär att när man väljer att investera i nyproduktion eller upprustning av bostäder, vill vi att staten ska ta ansvar och vara med och finansiera. För varje krona som allmännyttan satsar, ska staten satsa en krona. Det är för att vi ska kunna öka tempot och både renovera och bygga nytt.

Och vad får det kosta? Det visar sig att socialdemokraterna i Skåne inte har räknat på kostnaden, men Niklas Karlsson menar att det helt enkelt är nödvändigt.

– Om vi ska bygga 700 000 bostäder på tio år, så kan man räkna baklänges, både på hur många som behöver byggas och hur mycket det kostar, och det är väl där vi hamnar för att få fram så många bostäder som krävs.

Varför gör inte regeringen det här?

– Ja, det får du fråga dem!

Härom dagen redovisade Statistiska Centralbyrån en kraftig uppgång av bostadsbyggandet, Niklas Karlsson menar att det inte räcker och även om man ödmjukt beskriver förslagen som ett inspel så är det tydligt att Skånes socialdemokrater inte är nöjda.

– Bostadspolitiken har ju levt en väldigt tynande tillvaro under många år. Det är ju inget politikområde som funnits högt på dagordningen och det har inte diskuterats så mycket, säger han.

– Nu står vi där, nu ser vi! Den eftersatta bostadspolitiken innebär att vi står inför väldigt stora utmaningar de kommande åren.

Niklas Karlsson säger också att det finns en alternativ frågeställning, nämligen vad kostar det om vi inte gör något.

– Detta är vårt inspel, och förhoppningsvis kan en del av det bli verklighet.