Migrationsverket: Få asylsökande återvänder efter indraget bidrag

2:22 min

Sedan första juni förlorar asylsökande som fått avslagsbeslut även sin dagersättning och bostad. Men av de 2 500 som hittills fått indraget bidrag är det bara cirka 100 personer som återvänt. 

– Vi var nog förberedda på att det inte skulle bli så många som reste ut. Det här är människor som har varit länge i Sverige och är överlämnade till polis på tvångsgrund, säger Sverker Spaak, ansvarig för Migrationsverkets återvändandeprocess.

Den nya lagen började gälla den första juni och enligt den ska alla som fått avslag på sin asylansökan bli av med den dagsersättning och det boende som asylsökande har rätt till.

Sedan lagen började gälla är det 2 500 personer som fått beslut om indraget bistånd och av dem uppskattar Migrationsverket att det är mellan 800-900 personer som avvikit, där Migrationsverket alltså inte vet var personerna är.

Det är bara omkring hundra personer som återvänt, men hur många som gjort det som en konsekvens av den nya lagen är omöjligt att veta, säger Sverker Spaak.

400 ärenden om avhysning ligger dessutom just nu hos Kronofogden, till följd av den nya lagen. Ett av ärendena gäller Noor Alhalwa och hans familj. De är statslösa Palestinier från Irak och anser att de gjort allt för att återvända, men fått nej från länderna.

De bor i en lägenhet som de fått besked om att de måste lämna och var de ska ta vägen sedan vet de inte.

– Jag tänker mycket och jag är mycket rädd. Jag tänker varje dag svart, svart färg. Det finns inte något vitt, ingenting fint, säger Noor Alhalwa.

Tanken med lagen var att frigöra plats på Migrationsverkets boenden - vilket har skett, men också att fler personer som fått avslag på sin asylansökan frivilligt ska lämna Sverige. Det handlar om en dagsersättning för asylsökande som är från 26 kronor om dagen på ett boende där mat ingår, upp till 71 kronor där man själv handlar sin mat.

Men att förlora dagersättning och boende är inte avgörande för om man återvänder eller ej, tror Sverker Spaak.

– Nej, jag tror inte att det påverkar om man medverkar till verkställighet eller inte.

Det här handlar om personer som haft avslagsbeslut under en längre tid, men som inte återvänt och ofta är de anvisade att återvända till länder som bara tar tillbaka personer som återvänder frivilligt.

– Men de långsiktiga konsekvenserna vet vi inte än. Det är klart att det här kan påverka personer som får sina avslag nu, att i högre utsträckning medverka. Men det är för tidigt att säga.

Vad finns det för svårigheter med den här lagen?

– Svårigheterna kan ju bli att det är personer som fortsätter att inte medverka och inte ha någonstans att bo och det är klart att det kan påverka kommuner och civilsamhället runt omkring. Vi har inte riktigt sett de effekterna än, men så kan det bli, säger Sverker Spaak, ansvarig för Migrationsverkets återvändandeprocess.