Sverige förlorade mål i Europadomstolen - irakisk familj får stanna

2:03 min

Sverige har fällts i Europadomstolen kring ett flyktingärende. Det innebär att en irakisk familj som skulle ha utvisats till Bagdad i Irak får stanna i Sverige.

Mannen i familjen bedrev affärsverksamhet i Bagad. Där servade han uteslutande amerikanska klienter. Under flera år utsattes han för mordförsök. En bomb placerades även nära familjens hus. Lagret sattes i brand och under 2008 blev mannen och hans dotter beskjutna i bilen. Dottern avled senare av sina skador på sjukhus.

När familjen kom till Sverige 2011, mannen, hustrun och deras son, så bedömde Migrationsverket och Migrationsdomstolen att deras berättelse var trovärdig, men valde ändå att fatta beslut om utvisning. Argumentet var att eftersom affärsverksamheten hade upphört 2008 och att familjen därefter inte hade utsatts för angrepp, så ansåg svenska myndigheter att det inte förelåg nån hotbild.

Familjen överklagade då beslutet till Europadomstolen,eftersom man upplevde fortsatta hot från Al Qaida om man skulle tvingas återvända till Bagdad.

Men i första instans i Europadomstolen fick Sverige rätt. Familjen överklagade till högre instans, den så kallade Stora kammaren i Europadomstolen, och idag fälldes alltså Sverige där, vilket innebär att familjen får stanna i Sverige.

Europadomstolens stora kammare slår i ett majoritetsbeslut fast att säkerhetsläget i Irak har försämrats sen Migrationsverket var på plats (2011 och 2012). För särskilt utsatta grupper kan irakiska myndigheter inte upprätthålla tillräcklig säkerhet, enligt Europadomstolens stora kammare.

Just nu analyseras domen noggrant på Migrationsverket för att man ska se vad domen i Europadomstolen mot Sverige kan få för konsekvenser när det gäller flyktingar från Irak.