Härjedalen mindre surt

Kalkning och minskande utsläpp har gjort att naturen i Härjedalen håller på att återhämta sig från försurningschocken under 80- och början av 90-talet.
I de sjöar och våtmarker som kalkats har det biologiska livet börjat normaliseras och inom fem år tror Naturvårdsverkets Erik Olofsson att man kan börja minska kalkningen.