M föreslår skärpta regler för föräldrapenning

2:10 min

Moderaterna vill begränsa rätten för bland annat nyanlända att vara hemma med barn och samtidigt få ersättning.

Det är ett av de besparingsförslag som Moderaterna kommer att lägga fram i sitt budgetförslag senare i höst.

– Sverige har ett av världens mest generösa system för föräldraledighet. Men om man har varit hemma över ett år, och aldrig har börjat jobba, och inte tagit sig in i det svenska systemet, då är det viktigaste för både föräldrar oh barn att man så snabbt som möjligt kan komma i arbete. Där villförbättra möjligheterna att börja jobba på flera sätt, säger moderatledaren Anna Kinberg Batra.

Moderaternas partiledning samlade idag journalistkåren till pressträff för att peka ut riktningen inför den närmsta framtiden.

Dagen innan regeringen ska ge sin syn på svensk ekonomi på Harpsund tecknar Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra en ljus bild av svensk ekonomi, med stark konjunktur, men med tanke på den oroliga omvärlden, krav på att regeringen borde spara mer, och varnar för de växande budgetunderskottet.

För att minska utgifterna föreslår Moderaterna bland annat att personer som inte har sjukpenninggrudande inkomst, (SGI) däribland många nyanlända,  bara ska ha rätt till 12 månaders föräldrapenning, mot dagens 16 månader.

Det här skulle enligt Moderaterna öka drivkraften att komma i arbete, och skulle enligt partiet ge en besparing på 1.1 miljarder kronor när det projektet är fullt genomfört om några år.

Samtidigt vill partiet utöka rätten till förskola för personer som lever på försörjningsstöd. Idag har dessa föräldrar rätt till minst 15 timmars förskola, men det finns kommuner som har betydligt generösare regler än så.

Moderaterna preciserar inte idag hur mycket mer förskola man tänker sig att dessa barn skulle få rätt till, men Anna Kinberg Batra att de här två förslagen sammantaget ska leda till att personer blir mer anställningsbara än idag.

– Vi ser nu att stora grupper av utomeuropeiskt födda, och också ungdomar som inte klarat gymnasiet, har väldigt svårt att ta sig från utanförskap in i arbete. Det är farligt, för dem i längden och för hela samhället för det håller inte ihop om inte alla kommer in.

I morgon träffas regeringen på Harpsund för att ge sin syn på det ekonomiska läget inför budgetpropositionen som kommer i slutet av september. Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson uppmanar regeringen att spara i ladorna eftersom det råder högkonjunktur.

– Och jag tror att risken att vi inte ser ordentliga reformer som kan minska utgifterna på sikt ökar, om det inte finns ett betydande tryck på regeringen att göra någonting, säger Ulf Kristersson.