Vad händer om tillväxten uteblir?

1:28 min

Vad händer med målet att uppnå ett hållbart samhälle om den ekonomiska tillväxten avstannar eller till och med backar? Det här studeras just nu på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

– Vi vill fundera på hur en samhällsutveckling kan se ut om man inte hela tiden har tillväxt i fokus som ett självändamål, utan i stället utgår från vad vi vill uppnå i samhället, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och som leder projektet.

Att den ekonomiska tillväxten ska öka i all evighet ses av vissa som en förutsättning för att utveckla samhället. Men ekonomin går upp och ner och tillväxten kan enligt industriländernas samarbetsorganisation långtidsprognos vara betydligt lägre om 50 år än vad man tidigare räknat med. Forskarna vill därför ge en bild av hur vi skulle kunna klara av viktiga välfärds- och miljömål om det inträffar.

Något som är genomgående i de scenarier forskarna tittar på är en effektivare användning av resurser, både för att spara pengar och minska miljöbelastningen. Det kan handla om att i större omfattning dela på varor och tjänster och återanvända saker på ett bättre sätt. En lägre tillväxt kan spä på arbetslösheten, något som eventuellt skulle kunna lösas genom att människor arbetar mindre, menar Göran Finnveden.

Men frågan om tillväxt är känslig och forskarna har flera gånger blivit kallade för tillväxtfientliga, Göran Finnveden.

– Det är intressant att det är så laddat, närmast tabubelagd. Det kan bli så att vi får en lägre tillväxt och en del ser det som en risk, en del som en möjlighet, vi har ingen åsikt om det.