Handlingsplan för att bromsa antalet självmord

4:08 min

För att råda bot på den psykiska ohälsan och det höga antalet självmord i Region Örebro län har de styrande politikerna presenterat en omfattande handlingsplan.

De styrande politikerna i Region Örebro län är bekymrade över den höga statistiken vad det gäller självmord i länet. Därför presenterades idag en omfattande handlingsplan för att komma åt problemet.

En person i veckan tar sitt liv i länet så vi måste ta krafttag på området och bryta den negativa utvecklingen.

– En person i veckan tar sitt liv i länet så vi måste ta krafttag på området och bryta den negativa utvecklingen, säger Jenny Steen (S), ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård. 

Bland annat ska en särskild samordningsfunktion inrättas, med ansvar för att driva frågan både utanför sjukvården och inom sjukvården.

Socialdemokratiska regionrådet Jenny Steen menar att det är hög tid att ta ett samlat grepp om den psykosociala ohälsan och de höga antalet självmord. En del i handlingsplanen handlar om att inrätta ett mobilt team som kan jobba uppsökande.

– Vi vill inte kalla det en "psykambulans", men tanken är att det ska finnas resurser inom sjukvården som kan rycka ut när någon hamnar i en svår situation med självmordstankar och viljan att ta sitt liv, förklarar Jenny Sten (S) regionråd.

Politikerna vill ge förutsättningar till riktade insatser för sjukvårdspersonal, men även höja kunskapsnivån inom civilsamhället när det gäller att upptäcka personer med självmordstankar.

– Kunskaperna kring psykisk ohälsa och tecknen som finns hos personer med självmordstankar måste stärkas - både inom sjukvården men även inom civilsamhället, säger hon. 

Det moderata oppositionsrådet Ola Karlsson tycker att beslutet att dröjt för länge. 

– Det ska inte behöva ta tio år för Region Örebro att komma igång med ett program för att minska antalet självmord i länet, skriver Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i en kommentar.

– Socialstyrelsen tog redan 2006 fram ett nationellt program för färre självmord och flera andra landsting har jobbat aktivt med detta under flera år. Örebro borde lära av vad som fungerat bra respektive mindre bra i andra delar av landet för att satsa på det som verkligen ger effekt. Tyvärr finns ingen sådan redovisning eller analys i länets handlingsplan, skriver Ola Karlsson (M) i sin kommentar.