Högskolan: Vi måste titta på varför många lämnat yrket

1:53 min

Lärarbristen fortsätter och förvärras. På många håll i länet upplever man att det blivit allt svårare att rekrytera behöriga lärare till skolorna i länet.

Den utvecklingen förväntas fortsätta, enligt Cecilia Rahbek Nöhr, ordförande i Lärarförbundet i Sörmland. Lönen är en viktig del i att locka fler till utbildningen, menar hon.

Enligt Rahbek Nöhr kommer utvecklingen med lärarbrist att förvärras de kommande åren trots satsningar på fler utbildningsplatser på landets universitet och högskolor. Det eftersom det ju tar tid att gå utbildningen.

Utbildningsplatserna har blivit fler även på Mälardalens högskola och söktrycket där har ökat de senaste åren, enligt Pia Lindberg, ansvarig för lärarutbildningen på högskolan.

Att utbilda fler är en viktig del i att lösa problemet, men som lärarfacket kunde konstatera är det många som lämnar läraryrket och sysslar med något helt annat i stället. Det borde man titta närmare på, tycker Pia Lindberg.

– Det är klart att det är lätt att koppla det till villkoren lärarna har idag. Man behöver titta på fler faktorer för att förmå lärare att kanske återvända till yrket, säger hon.

Just bristen på lärare är ändå något som drar sökande till utbildningar, enligt Joel Hijstee från Västerås även om han själv har andra motiv också att satsa på läraryrket.

– Jag hade en tuff tid en period i skolan och fick god hjälp av lärare. De är mina idoler och jag vill bli som de, men visst hjälper det till att veta att man har jobb när man är klar med utbildningen, säger han.