Vid skolstarten saknas fortfarande lärare

1:37 min

Bristen på legitimerade lärare märks allt tydligare i länet. Idag har merparten av länets skolor dragit igång höstterminen, men fortfarande finns det lärartjänster som inte är tillsatta.

På Porsöskolan i Luleå har man inte kunnat rekrytera två lärare inför skolstarten, säger rektor Annika Häggstål.

– Det har varit problematiskt att rekrytera lärare. Jag har haft ute annonser, men inte lyckats få tag på två behöriga lärare, så jag har varit tvungen att lägga ut annonserna igen, säger hon.

Problemet med lärarbrist finns i stora delar av länet och inför skolstarten har Porsöskolan i Luleå varit tvungen att ta in två tillfälliga vikarier. Samtidigt jobbar man febrilt med att rekrytera två behöriga lärare. En lärare i svenska och engelska och en idrottslärare.

– Att rekrytera lärare har blivit ett växande problem. Vi har haft dubbelt så många annonser ute på tjänster i skola och förskola inför den här terminen jämfört med förra året. Anledningen är att vi har ett större behov av lärare, men även att vi inte haft sökande som är behöriga, säger Karina Pettersson Hedman, skolchef i Luleå.

Bristen på lärare beror dels på stora pensionsavgångar, dels på att det är för få som väljer att utbilda sig till lärare, men det ska man nu försöka ändra på.

– Vi satsar på att höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön, säger skolchefen.