Varför är vi rädda för mörker?

4:48 min

Efter att Martina och Kodjo bekänt sin rädsla för mörker, började de tillsammans med Hanna, diskutera frågan varför man är rädd för just mörker? Vi ringde upp "The psychologist of fear" Armita Golkar, för att reda ut det hela!