Svenskt WHO-center startar mot antibiotikaresistens

2:25 min

Resistens mot antibiotika är ett växande problem i hela världen, och inte minst i fattiga länder drabbas människor hårt av det redan i dag. Men exakt hur utbredd resistensen är i utvecklingsländer är oklart, och det ska ett nytt samarbetscenter inom Världshälsoorganisationen WHO, placerat i Sverige, råda bot på.

Det finns stora kunskapsluckor om resistens i många utvecklingsländer.

 – Tyvärr har vi inte hela bilden, det kan vara värre än vi anar. Dels är fattigare länder hårdare drabbade av infektionssjukdomar generellt, dels har de inte tillgång till de senaste, modernaste och också dyra antibiotika, som vi här i Sverige fortfarande kan ta till när det dyker upp väldigt resistenta infektioner, säger Malin Grape på Folkhälsomyndigheten, som blir chef för det nya WHO-centret.

Antibiotikaresistens är ett globalt problem som finns även i de fattigare delarna av världen. Det handlar om bakterier som blivit motståndskraftiga mot de vanligaste sorterna av antibiotika, och som ger sjukdomar som är mycket svåra, och ibland omöjliga att bota.

Däremot vet ingen precis hur utbrett problemet är. Därför startar Världshälsoorganisationen det nya samarbetscentret, som invigdes i Stockholm idag.

Huvuduppgiften blir att få världens alla länder att på samma sätt kartlägga sina falla av resistens, för att få en bild av hur vanligt det är.

– Det handlar om att förstå hur utbredd antibiotikaresistensen är. Hur många av de bakterier som orsakar sjukdomar är resistenta mot de vanliga antibiotika som vi skulle använt om det varit möjligt att behandla med dem, säger Malin Grape.

Vet man inte redan det?

– I vissa länder är man bra på det här och tar mycket prover och samlar ihop data. I andra länder har man inte alls den kapaciteten i sina hälsosystem och där är det som vita fläckar på kartan, vi vet inte alls hur illa det är med resistensen.

Redan nu dör tiotusentals människor varje år i onödan till följd av antibiotikaresistens. Det beskrivs ofta som en tickande hälsobomb, och det är bråttom att göra något.

– Det är väldigt allvarligt. Redan idag förekommer infektioner där inga antibiotika biter, och vi har inga nya antibiotika med helt nya mekanismer på väg ut på marknaden. Vi ligger långt efter och måste försöka komma ikapp, säger Malin Grape.