Fastighetsägare slipper betala för omdiskuterade ljuslyktor i Visby

Fastighetsägaren slipper straffavgift för lyktorna vid Kung Magnus väg, efter att Länsstyrelsen rivit upp byggnadsnämndens beslut.

Det blir ingen byggsanktionsavgift för de omdiskuterade lyktorna som fastighetsägaren satte upp uran tillstånd på en fastighet i centrala Visby. Byggnadsnämndens ville att fastighetsägaren skulle betala sanktionsavgift för lyktorna som ansågs vara en trafikfara, men Länsstyrelsen har undanröjt beslutet.

Byggnadsnämndens bedömning i våras var att det krävdes bygglov för lyktorna som även hängde för långt ut i vägen och gjorde intrång i trafikrummet.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av fastighetsägaren  och länsstyrelsen anser att det begåtts formella felaktigheter genom att fastighetsägaren inte fått yttra sig.

Länsstyrelsen bedömer också att det inte rör sig om en ny ljusanordning, utan att det är en befintlig anordning som har ändrats.

Länsstyrelsen konstaterar också att rättsläget är oklart kring vad som avses med ljusanordning, men anser att det i det här fallet inte är frågan om någon bygglovspliktig ljusanordning och bifaller fastighetsägarens överklagande och undanröjer beslutet om sanktionsavgift.