Brister i kommunens koll på hemtjänstutförarna

2:01 min

Västerås Stad kan inte kontrollera hur mycket av tiden som hemtjänst-utförarna rapporterar in som har lagts till i efterhand. Så har det varit i många år men i vår hoppas kommunen att det ska vara åtgärdat.

Samtidigt som Västerås Stad jagar kostnader inom hemtjänsten brister kontrollen av de som utför hemtjänst åt kommunen, och så har det varit i många år.

Systemen för tidrapportering gör att det hittills inte är möjligt för kommunen att upptäcka om hemtjänsten verkligen varit hemma hos de äldre hela den tid utförarna rapporterat in till Västerås Stad.

– Just det här att kunna se vilken tid som är registrerad hemma hos kund och vilken tid som är registrerad i efterhand, det går inte att se i de här uppgifterna, så det skulle vi kunna göra på ett bättre sätt, säger Annelie Pettersson, administrativ chef på sociala nämndernas förvaltning.

I omkring åtta år har Västerås Stad elektroniskt mätt tiden som hemtjänstpersonal är hemma hos de äldre, personalen loggar in när de kommer och ut när de går därifrån.

Utförarna av hemtjänst åt kommunen ska sedan få betalt för tiden de varit hos de äldre, men som systemet fungerar nu kan inte kommunen kontrollera hur stor del av tiden som lagts till i efterhand.

Utförarna får lägga till tid i efterhand, exempelvis om någon i personalen glömt att logga in sig vid ett besök, eller för tjänster som utförs utanför hemmet som att personal handlar mat.

Men det här ska bara ske i undantagsfall, och en stickprovskontroll Västerås Stad gjorde 2013, där utförarna själva fick skicka in uppgifter till kommunen, visade att så mycket som 15 till 20 procent av tiden som rapporterades in hade lagts till i efterhand.

– Det låter väldigt mycket så att det är någonting som vi känner att vi skulle vilja kontrollera bättre, säger Annelie Pettersson.

Problemen med kontrollerna beror enligt Annelie Pettersson på att Västerås Stad och utförarna har olika tidsrapporterings-system.

Om man ska hårddra det: Om en utförare har velat fiffla med tiden när det gäller efterregistrering så har det hittills varit riskfritt?

– Ja, alltså vi kan inte kontrollera det, så att det har vi inte kontroll på.

Nu säger Annelie Pettersson att det pågår ett arbete – som man hoppas ska vara klart i vår – med att se till så att Västerås Stad får tillgång till uppgifterna hos utförarna så att kommunen ska kunna göra kontroller av tid som lagts till i efterhand.

Är det viktigt att det blir gjort tycker du?

– Ja, det är absolut jätteviktigt, det är det. Just det att vi vet att vi betalar ut rätt pengar till utförarna så att vi inte läcker ut pengar av kommunens resurser utan att de finns kvar och används på rätt sätt, säger Annelie Pettersson.