Lördag 3 september 2016

Bläddror - köttätande rotlösa vattenväxter

3:34 min

Bläddror (Utricularia) är ett släkte vattenlevande, köttätande växter utan rot. För att kompensera sin "rotlöshet" fångar de små vattenlevande insekter i sina fångstblåsor och på så vis får växten i sig kväve.
I Sverige finns det sex arter bläddror, den vanligaste är vattenbläddra Utricularia vulgaris).
Följ med till den botaniska trädgården i Uppsala där Naturmorgons reporter Joacim Lindwall träffar trädgårdsintendenten Annika Vinnersten vid en av trädgårdens dammar. (Tryck på play-knappen för att höra ljudet)