Manifestation

Nationell demonstration för att stoppa rean inom vården

6:02 min

Det kokar bland vårdpersonal i Sverige och den 4 september arrangeras en nationell demonstration mot nedmonteringen av vården.

– Vården i Sverige håller på att monteras ner, och har gjort det systematiskt under flera år, och vi vårdpersonal känner att vi inte kan ge den vård som vi är ålagda att ge enligt svensk lag och därför måste vi säga ifrån. Det har vi gjort i många år, men det går bara utför, säger Malin Holmström som jobbar som sjuksköterska på Östersunds sjukhus och som tagit initiativet till demonstrationen i Östersund.

Den 4 september kommer det att demonstreras på minst ett 20-tal orter i Sverige, däribland i Östersund. "Slut på rean! En annan vård är möjlig" är budskapet och ledorden i det upprop som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor runt om i Sverige ställt sig bakom. 

Malin vittnar om en ohållbar situation inom vården som påverkar både patienterna och vårdpersonalens arbetsmiljö. Det handlar om överbeläggningar, fler vårdskador, övertidstimmar som bara ökar för varje år och stafettsjuksköterskekostnader som eskalerat. Hon menar att politikerna inte har kontroll över situationen, varken lokalt eller nationell.

– Nu vänder vi oss till samhället och ber om deras hjälp och vi vill att alla ska vara med eftersom det är patienterna ute i samhället det handlar om, som kommeri kläm. Jag hoppas att alla som vill ha en bättre vård i framtiden kommer och sätter ner foten, säger Malin.