Tillväxtprognosen sänks av regeringen

1:32 min

Regeringen sänker tillväxtprognosen för nästa år till 3,5 procent, men för de två kommande åren räknar man med en något högre tillväxt än prognosen i vårbudgeten.

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag förutsättningarna för budgeten nästa år på Harpsund utanför Flen.

– Svensk ekonomi går starkt och inte minst ser vi en positiv utveckling på arbetsmarknaden med fler människor som har jobb. Vi ser också att statfinanserna stärks rejält och det är en bra utgångspunkt för att vi ska kunna ta oss an de utmaningar som vi ser i Sverige, säger Magdalena Andersson.

Finansminister Magdalena Andersson presenterade en prognos där tillväxten är 3,5 procents ökning av BNP i år. Det är en högre tillväxt än dom flesta jämförbara länder. Men för 2017 och framåt går något sämre.

Sysselsättningsgraden är också mycket hög enligt Magdalena Andersson och dessutom är stabil privat konsumtion och stark utveckling av investeringarna orsaker till den goda utvecklingen.

Arbetslösheten går neråt och beräknas nästa år vara nere i 6,4 procent.

Kommunerna och landstingen får tio miljarder kronor nästa år och dessutom finns satsningar på ytterligare 14 miljarder kronor enligt regeringens prognos.

– Dels vill vi stärka välfärden och stärka utvecklingen i skolan och därför har vi ju redan berättat att vi ska satsa ytterligare tio miljarder på kommuner och landsting. Det handlar också om att fler människor ska kunna komma i arbete bland annat genom att förbättra matchningen så att arbetslösa kan de jobb som nu växer fram, säger Magdalena Andersson.

• När det gäller arbetslösheten visar prognosen på 6,2 procent arbetslösa år 2020. Räcker det för att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet då?

– Det går väldigt bra på arbetsmarknaden just nu och vi har ju 120 000 nya jobb sedan vi tog över regeringsmakten och vi ser att arbetslösheten faller. Men vi är inte nöjda med det utan vi kommer att fortsätta med ytterligare åtgärder.