Åklagaren vill ha förenklade lagar om arbetsmiljöbrott

2:01 min

Komplicerad lagstiftning bidrar till att det är svårt att få fällande domar för arbetsplatsolyckor, säger åklagaren Christer B Jarlås, vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljö.

Han leder just nu utredningar om två dödsolyckor på SSAB och har besökt företagets anläggning i Luleå för att bilda sig en uppfattning.

Flera av de senaste årens dödsolyckor på arbetsplatser i Norrbotten har tagit lång tid att utreda.

När det gäller olyckan vid Norskalks ugn på SSAB:s område i Luleå 2011 tog det fem år innan tills åklagaren kunde åtala någon. Ungefär lika lång tid dröjde det med hisskorgolyckan vid LKAB i Malmberget.

Christer B Jarlås efterlyser nu en ny, förenklad lagstiftning för att få fler fällande domar.

– Våra tingsrätter har svårt att hantera de här brotten. Paragraferna är utspridda på olika lagar och det är ett komplext regelverk, säger Christer B Jarlås.

En annan förklaring är att polisen i länet inte haft tillräckligt med personal, men den nya polisorganisationen med de fyra nordligaste länens poliser samlade i en gemensam myndighet har förbättrat situationen, säger Christer B Jarlås.