Helsingborg/Höganäs

Bakterier kvar i Höganäs vatten

4:06 min

Dricksvattnet i Helsingborg är nu fritt från tarmbakterier men i Höganäs finns fortfarande bakterierna kvar i vattnet. Källan är fortfarande oklar. NSVA uppmanar invånare i både Helsingborg och Höganäs att fortsätta koka sitt vatten. 

– Vi har fortfarande inte lokaliserat källan. Kokningsrekommendationer kvarstår i Helsingborg. Men vi har fått goda provresultat och det känns som om vi är på rätt väg, säger Jonas Håkansson, avdelningschef på Nordvästra Skånes vatten och avloppsbolag.

NSVA misstänker att källan till föroreningen skulle kunna ligga i Helsingborgs nordöstra delar. En möjlig orsak skulle kunna vara att det kommer från någon form av verksamhet som har både kommunalt och eget vatten. 

– Det skulle kunna vara vatten till bevattning och att man har lyckats med någon felkoppling eller liknande, säger Jonas Håkansson.

Det är fortfarande oklart när man kommer finna källan och när invånare kan sluta koka vattnet.

– Vi fortsätta jobba förutsättningslöst tills vi fått in nästa provserie, säger han.

Provsvar väntas komma torsdagkväll klockan 22.