Klimatförändringen startade tidigare än vad man hittills trott

Klimatuppvärmningen började redan på 1830-talet, nästan hundra år tidigare än vad som hittills antagits, enligt en ny studie som publiceras i Nature.

Under tidigt 1800-tal, hade industrialismen inte mer än påbörjats, vilket tyder på att klimatet kan påverkas av väldigt små mängder växthusgaser, enligt forskarna bakom studien.

Forskarnas resultat bygger på rekonstruktioner av klimatet från år 1500. De har granskat trädringar, iskärnor och korallrevskärnor och analyserat mängder av klimatsimuleringar.

Det visade sig att klimatet på jorden inte förändrades nämnvärt från 1500 till 1800.

Jorden befann sig då i en mindre köldperiod, den så kallade Lilla istiden.

Men efter 1830 har temperaturerna mestadels stigit uppåt, och forskarna utesluter att det enbart handlar om naturliga variationer.

Intressant nog dröjde det betydligt längre innan uppvärmningen började märkas på södra halvklotet. I Australien och Sydamerika steg inte temperaturerna märkbart förrän runt år 1900.

TT