E4:n avstängd mellan Gävle och Ljusne

Mellan klockan 8 och 16 i dag är E4:n avstängd i båda riktningarna på sträckan Gävle–Ljusne. Trafiken leds om till väg 583.

Orsaken är ett omfattande reparationsarbete av vägräcken, kantstolpar och viltstängsel.