Vill att IVO stoppar stängning av dagakuten

Stängningen av dagakuten i Karlshamn kan bli ett ärende för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kjell Hallberg i Sölvesborg en av dem som tidigare fick Förvaltningsrätten i Växjö att stoppa stängningen försöker nu få IVO att göra en tillsynsgranskning.

Ett av argumenten han framför i sitt brev till IVO är att det inte gjorts någon konsekvensanalys om vad det innebär för patienter i västra Blekinge när akuten stängs.

Han ber IVO att skyndsamt inleda ett tillsynsärende och innan en ordentlig granskning kan göras stoppa det planerade beslutet.

Landstingsfullmäktige ska ta beslut om stängning av dagakuten i Karlshamn i höst.