Ridskolor blickar in i framtiden

1:31 min

Framtidens svenska ridskola fortsätter att fostra empatiska människor, men kanske inte passar in i stressiga familjeliv. Det är en av slutsatserna i den första stora nationella undersökningen av ridskolan.

Empatin och samhällsnyttan som ridskolan står för kan Österlens ridklubb lätt skriva under på. Unga med funktionshinder erbjuds en hemvist i klubben och alla som deltar lär sig om ansvar.

-  Det är levande varelser, alla dagar i veckan, och det är ett ansvar som man lär unga i tidig ålder, säger verksamhetschefen Katarina Jönsson.

Bland ridskolans stora utmaningar framöver pekas kostnaden och skaderisken ut. Men även tidsåtgången, där kvällar blir långa tack vare skötseln av hästen innan och efter ridningen. Men Katarina ser inte att framtiden säkras genom att korta kvällarnas träningspass utan önskar att föräldrarna kan se det ur barnens ögon.

- Barnen uppskattar skötseln. Det vi behöver jobba på är att föräldrarna inte stressar barnen genom att sitta och vänta på parkeringen.

Det är en stor undersökning av företaget Novus som ligger till grund för slutsatserna kring ridskolan. Till hösten väntar workshops där man utifrån undersökningen ska ta fram en framtidsstrategi för ridskolan med sikte på 2025. Österlens ridklubb kommer att vara med i processen.