Oro när vårdplatser minskas

3:53 min

Beskedet i förra veckan att vårdplatser kommer fortsätta hållas stängda under en del av hösten har gjort personalen på de berörda avdelningarna oroliga inför hur hösten kommer bli.

Det är vanligt att avdelningar stängs eller att man minskar på antalet vårdplatser under sommaren men att många av dem förblir stängda kom som en överraskning för många. 

Orsaken är enligt landstingsledningen att man vill minska sitt beroende av den inhyrda personalen som förra året kostade 140 miljoner kronor, samtidigt som det råder brist på sjuksköterskor.

Under onsdagen kom beskedet att det handlar om 79 vårdplatser på de tre sjukhusen, varav 34 är på Västerviks sjukhus.

Mikael Karlsson är avdelningschef på medicinavdelning fyra i Västervik, de tre avdelningarna för medicinpatienter får 24 färre vårdplatser.

– Det är klart att det finns en oro i personalen eftersom läget är osäkert, samtidigt som man måste tänka på personalens arbetsmiljö.

Han säger att det inte fungerar att sjuksköterskor jobbar dubbelpass och mycket övertid. Det enda alternativet man har i nuläget är att minska antalet vårdplatser.

Som förslaget ligger nu är det oktober ut som man ska hålla vårdplatserna stängda men ingen vet om det faktiskt kommer bli så, eller om det faktiskt kommer bli 79 stängda vårdplatser.

Verksamhetschefen på medicinkliniken överläkare Hjalmar Åselius säger att man hade en bra planering i våras inför den här hösten som man nu måste tänka om. För nu blir det högre beläggning som en direkt konsekvens när nästan en tredjedel av vårdplatserna på medicinavdelningarna försvinner.

– Vi har utrymme att minska vårdplatserna, men nu blev det här mer än vi hade önskat. Nu kommer vi gå från 75 procents beläggning till en hög när det är toppar.

Det kan handla om 100 procentig beläggning eller mer än så när det är toppar som influensa.

Hjalmar Åselius säger att man i Västervik varit förskonade från sådana här konsekvenser, trots sjuksköterskebristen i hela Sverige men att man nu också måste se konsekvenserna som det innebär.

Han hoppas och tror att man kommer kunna rekrytera fler sjuksköterskor, framförallt om man genom att minska möjligheten att ta in hyrpersonal gör den marknaden mer osäker och att då fler sjuksköterskor kanske väljer att komma till landstinget och fasta tjänster.

Något som han anser är att föredra med personal som kan ge kontinuitet och bättre kvalitet än när man måste ta in hyrsjuksköterskor till exempel.