Regeringen säger nej till uranbrytning

Företaget Geoforum Scandinavia har fått tillstånd att leta efter uran i jämtländska Krokom och i Arjeplog i Norrbotten. Parlamentariker från Danmark, Norge, Finland och Island är oroade för att Sverige också ska tillåta brytning av uranet, men enligt infrastrukturminister Ulrika Messing är det uteslutet.

– Det bedömer jag som uteslutet. Det går stick i stäv med regeringens energipolitik. Vi försöker växla ut kärnkraften, och då är det naturligtvis helt fel av oss att prioritera att utvinna uran i vårt eget land, säger Ulrika Messing.

Tillstånd att bryta uran
Geoforum Scandinavia har fått tillstånd av myndigheten Bergsstaten att undersöka om det finns brytvärda mineral i Krokoms och Arjeplogs kommuner.

Platserna har valts därför att Sveriges geologiska undersökning, SGU, hittade uran där på 70-talet.

Men företagets tillstånd gäller bara för undersökning, och skulle företaget hitta och vilja bryta uran säger Ulrika Messing att det skulle kräva ett regeringsbeslut.

Tillstånd uteslutet
Hon menar alltså att det är uteslutet att regeringen skulle ge ett sådant tillstånd.

Men trots att det finns ett beslut om att avveckla kärnkraften väntas regeringen snart ge tillstånd till en ökning av effekten i de svenska kärnkraftverken, med motsvarande effekten i en reaktor.

Skulle regeringen då inte kunna tillåta uranbrytning också?

– Att vara effektiv med de kärnkraftsverk som fortfarande finns kvar kan vara en fråga, att utvinna uran för att kunna utöka verksamheten och dessutom kanske exportera den, det skulle vara helt fel signaler, och dessutom kontraproduktivt jämfört med all annan politik vi vill föra på energiområdet, säger Ulrika Messing.

Kristoffer Morén
kristofer.moren@sr.se