Äldreomsorgens HBTQ-kunskaper ska fördjupas

1:36 min

Nu ska hela personalstyrkan inom Gävle kommuns äldrevård HBTQ-utbildas. Till grund ligger kommunens tidigare projekt som syftade till att öka kunskapsbasen bland ett tiotal biståndshandläggare. Men forskningen kring äldre HBTQ-personer är knapp och gruppen ofta osynlig. 

– Rent statistiskt så måste det ju finnas långt fler HBTQ-personer än vad vi vet om. Men nej, det är få personer som vi träffar som till exempel lever med en samkönad partner, säger biståndshandläggaren Sandra Hedbom.

Det slog henne och hennes kollegor när utbildningen startade hösten 2014, och de ställde sig frågan varför de aldrig kommer i kontakt med några. 

– Vi funderade över om det är det någonting vi kan ändra på för att välkomna det i ett samtal. Vi jobbar ju mycket med kartläggning och pratar om sociala nätverk och så. Och då pratade vi om huruvida vi ska säga, partner, sambo eller kanske närstående. Därför att man kan ju också prata maka make, som är väldigt könat, säger Sandra Hedbom. 

Projektet var unikt i sitt slag då forskningen kring HBTQ-personer bland äldre är knapp. Men under samarbete med Uppsala universitet och handledning av en forskare i ämnet, fick dem lära sig mer.

Nu vill Ann-Marie Sandberg, chef över omvårdnaden i Gävle, ta ett helhetsgrepp och föra kunskapen vidare ut också till personalen på plats inom hemtjänst och äldrevård. 

– För det första ska vi i förvaltningsledningen börja med oss själva. Och sen när vi arbetar med kompetensutvecklingen ute i organisationerna, så gör vi ju det på deras arbetsplatsträffar, så att det här också kan genomföras praktiskt, säger Ann-Marie Sandberg. 

Och efter de resultat som biståndshandläggarna upplevt, är Sandra Hedbom positiv.

– Man får ett vidare perspektiv, man ser saker på ett annat sätt och lyssnar på ett annat sätt. Man kan pejla in en person friare, och låser sig inte så mycket, säger Sandra Hedbom.