Linköping

Forskare vill veta varför träning hjälper mot smärta

1:24 min

Patienter med långvarig eller kronisk smärta får ofta mindre ont om de tränar fysiskt . Det vet forskarna. Men nu vill forskare vid Linköpings universitet ta reda på varför det är så. I slutändan handlar det om att få fram bättre smärtbehandlingar.

De flesta av oss har väl någon gång haft ont. Hos några ger inte smärtan med sig utan den blir kronisk. Varför det är så är också något som forskningen försöker förstå.

Det finns flera teorier om varför träning kan vara effektivt mot smärta. I Linköping har forskarna valt att titta på om effekten av träningen finns att finna i muskulaturen

– Träning har positiva effekter. Inte för alla men för många. Då har vi tittat på varför vi har den effekten. Och anledningen är att om vi vet det kan vi försöka förbättra träningen och anpassa den så att den blir ännu bättre.

Att leva med kronisk smärta kan få långtgående effekter för den enskilde individen. Det påverkar förmågan att sköta ett jobb. Men även nedstämdhet och depression följer ofta i spåren av smärtan. Och förutom det så orsakar smärtvården även stora kostnader för samhället.

– Det finns kartläggningar i USA som visar att kostnaderna överstiger de sammanvägda kostnaderna för cancer, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

Björn Gerdle tror att när nu forskningsområdet uppmärksammas i större utsträckning än tidigare så kommer det att gå ganska fort att i vart fall delvis förstå varför fysisk träning gör att smärtpatienter upplever en minskad smärta

– Jag tror att man kommer förstå mycket av det och att inom en femårs-period vet vi ganska mycket och kan börja ändra på träningsmetoder och behandlingsmetoder så att de blir ännu mer effektiva och kan hjälpa fler personer.