Kista galleria utrymd efter brand i go-cart

Vid 17- tiden utrymdes Kista Galleria efter ett brandlarm. Det visade sig vara
ett batteri till en go-cart som börjat brinna, men elden var snabbt släckt av personalen. Räddningstjänsten kunde åka hem utan att behöva ingripa.