Oro för ökat buller från Tofta skjutfält

2:16 min

Fler skjutdagar, mer ammunition, fler granater och ett betydligt större övningsområde - det är vad som väntar de boende kring Tofta skjutfält när Gotland ska återmilitäriseras.

Men först krävs ett nytt miljötillstånd för skjutfältet - och i går kväll bjöd Försvarsmakten in allmänheten till samrådsmöte.

– Vi har ju upplevt hur det har låtit tidigare när militären har varit här. Det går inte att vara ute, huset skallrar, hela huset står bara och vibrerar. Det är hemskt.

Så säger Jan-Erik Englund, vars hus ligger strax intill skjutfältet. På frågan om vilken synpunkt han tycker är den viktigaste som han vill föra fram till Försvarsmakten, svarar han:

– Att inte skjuta på nätterna och sen minska antalet dagar. Och kanske att det blir mindre skott också.

220 dagar om året vill försvaret ha möjlighet att skjuta och spränga på Tofta skjutfält. Det är 95 dagar mer än vad det nuvarande miljötillståndet medger och omfattar även ett visst antal helger, kvällar och nätter.

Peter Bramstedt är miljösamordnare vid Amfibieregementet, som ansvarar för verksamheten vid Tofta skjutfält:

– Det är ju så att för att man ska uppnå kvalitet på både soldat och på förbanden så behöver man ett visst antal skott för att uppnå den här färdigheten. Och nu när vi får hit den här 18:e stridsgruppen också, med de totalt 300 soldaterna som ingår i det här, så behövs den här volymökningen för att tillgodose det som krävs för det här.

Benneth Schill är uppväxt vid skjutfältet:

– Jag oroar mig för att det kommer att lägga en död hand runt ikring bygden, att man tränger ut folket som bor nära.

Det han oroar sig för är bullrets indirekta konsekvenser. Det buller som sprider sig utanför skjutfältet, och överstiger riktlinjerna i plan- och bygglagen, kan nämligen omöjliggöra nybyggnation av hus och bostäder där. Men såna konsekvenser kommer försvaret inte att ta hänsyn till, förklarade Lina Weinmann, chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet:

– Det är inte nånting som beaktas i detta fall utan nu hanterar vi det här enligt Miljöbalkens regler. Sen är vi mycket väl medvetna om att Tofta skjutfält, precis som alla övriga skjutfält, där vi har en ljudutbredning utanför skjutfältets gränser, får effekter för de kringboende, i form av plan och byggfrågor.

Ni är medvetna om det men det är ingenting ni väger in?

– Tyvärr så har vi ett system med två stycken olika lagstiftningar som inte taktar jämnt i varandra, säger Lina Weinmann.

Den som vill lämna synpunkter på försvarets ansökan om ett nytt miljötillstånd för Tofta skjutfält kan göra det skriftligen, senast lördag den 27 augusti.