دو مامور پلیس، نوجوانی را تنها در جنگل رها کردند

2:29 min

دو مامور پلیس، پسرنوجوان ۱۳ ساله‌ای را نیمه شب و بدون اطلاع دادن به پدر و مادر او در یک منطقه جنگلی رها کردند. آنها مظنون به انجام خطای شغلی هستند و اقدام آنها در اداره پلیس در دست بررسی ست.

سخنگوی روابط عمومی پلیس، لارش نی‌ستروُم در پاسخی کلی و به نقل از یکی از حقوق‌دانان پلیس می‌گوید که از نظر حقوقی، هیچ منعی برای چنین برخوردی حتا با کودکان و نوجوانان وجودندارد.

او اما تاکیدمی‌کند که درچنین موقعیت‌هایی، باید با یکی از والدین کودک یا نوجوان و یا مرکز خدمات تامین اجتماعی تماس گرفته شود.

این پسر نوجوان روز جمعه گذشته به همراه برادر بزرگ خود در جشنواره We Are Sthlm ، که برای جوانان در محل باغ شاه این شهر برگزارشده بود، شرکت کرده بود. او می‌گوید که برادر خود را گم کرد و با تلفن نیز نتوانست او را پیداکند و سپس چند تن از دوستان هم سن و سال خود را ملاقات کرد. به گفته او میان این دوستان مشاجره‌ای درگرفت و نگهبانان جشنواره، او را که می‌خواست مانع این مشاجره شود، گرفته و به داخل یکی از چادرها بردند. او می‌گوید که پس از مدتی به او دست‌بند زده ‌شد و دو مامور پلیس نیز او را از آنجا برده و در جنگل تاریکی رها کردند.

پدر این نوجوان نیز که می‌گوید نتوانسته بود با تلفن او را پیداکند، از رفتاری که دو مامور پلیس با یک پسر ۱۳ ساله کرده‌اند، شکایت می‌کند.

این پسر نوجوان که می‌گوید درجنگل رها شده بود، سرانجام موفق می‌شود تلفنی با پدر خود تماس بگیرد و پدرش نیز پس از مدتی جستجو او را در نزدیکی برج کاک‌نِس در منطقه‌ی یَردِت استکهلم پیدامی‌کند.

این پسر نوجوان می‌گوید تصورنمی‌کرد که آن شب بتواند به خانه برسد. او می‌گوید که ماموران پلیس نباید چنین رفتاری را با او می‌کردند. آنها به او اهمیتی ندادند و در آنجا رهایش کردند.