Oppositionen välkomnar ändrade pensionsregler för ministrar

1:41 min

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) får stöd av borgerliga partier för att ändra regelverket för statsrådens pensioner. 

Det är bra att försöka täppa till möjligheten för en avgången minister att få full statsrådspension och samtidigt ha inkomster i ett bolag, anser centerns gruppledare Anders W Jonsson. Men han vill att civilministern går längre.

– Det han omedelbart borde se till att avskaffa är politikerpensioner för statsråd som har fyllt 50 år som enligt dagens regelverk kan plocka ut pension fram tills dess att de har fyllt 65 år, säger han. 

Det Ardalan Shekarabi föreslår i dag på DN Debatt är att det inte längre ska vara möjligt för en tidigare minister som har statsrådspension att kunna ha inkomster i ett eget bolag utan att det påverkar pensionen.

Men hur detta ska gå till eller exakt vad förslaget innebär är inte klart ännu. Ambitionen är att ett förslag ska genomföras vid årsskiftet och att klarare besked kommer under hösten.

-Det finns en ordning för detta som används nu för ersättningar till myndighetschefer och riksdagsledamöter och vi kan använda oss av den praxis och erfarenhet som vi har för de två grupperna, säger Shekarabi.

Andra borgerliga partier är också positiva till civilministerns förslag om att stoppa dessa möjligheter.

– Vi välkomnar de olika förslag som kan komma för att säkerställa att den som lämnar regeringen också ska försörja sig själv, säger Andreas Norlén, moderat ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.

– Arbetslinjen ska gälla alla. Det är viktigt för förtroendet att reglerna följs som det är tänkt, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

-Vi har redan sett över regelverket för riksdagsledamöterna och välkomnar att det man ser över regelverket för statsråden också, säger Tuve Skånberg, kristdemokraternas ledamot i konstitutionsutskottet.

För ett par år sedan ändrades pensionsreglerna för riksdagsmän. Nu kan de som mest få en sorts omställningsbidrag i två år. Men ett statsråd som fyllt 50 kan lyfta pension fram till 65 års ålder.

Centerns Anders W Jonsson vill att regeringen tar bort de långvariga pensionerna helt och hållet. Moderaterna avvisar inte centerns tankar, men vill inte binda sig för exakt hur länge statsrådspensionen ska kunna utbetalas.

Mats Persson, Liberalerna, menar att alliansregeringen drev frågan om att korta av riksdagsledamöternas pensionstid.

– Sedan exakt hur systemet för ministrar ska se ut i framtiden, det får utredas vidare, men arbetslinjen ska gälla alla, även politiker, säger han.  

Det här kan också få återverkningar för landets lokalpolitiker. Organisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, har rekommendationer kring ersättningen till tidigare kommun- och landstingspolitiker.

Där har man tidigare tittat på just frågan som gäller bolag, men inte landat i något beslut. Nu kan frågan komma att tas upp igen.

-Vi måste diskutera detta känner jag på nästa möte med förhandlingsdelegationen så att vi vet exakt vad det här förslaget innebär och hur ligger det till rent lagmässigt kontra vårt eget regelverk, säger Karin Engdahl (S), ledamot i SKL:s förhandlingsdelegation.