Föreslogs som familjehem trots att egna barn fosterhemsplacerats

Ett privat företag som förmedlade familjehem åt Arboga kommun, undanhöll uppgifter om att det skulle ha förekommit våld mot barn i ett blivande familjehem.

På grund av uppgifterna om våld så var ett av familjehemmets egna barn fosterhemsplacerat.  

När den här informationen uppdagades så anmälde socialtjänsten i Arboga det privata förmedlingsföretaget till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Men IVO menar att det är socialtjänstens ansvar att utreda de familjehem man anlitar.

IVO påpekar dock att det var olämpligt av företaget att inte upplysa socialtjänsten om förhållandena i familjehemmet.