Barn med hörselnedsättning missar undervisning

2:39 min

Skolstarten innebär inte bara glada återseenden med lärare och klasskamrater utan också att elever med hörselnedsättningar inte kommer höra den första tiden i skolan. Hjälpmedlen fungerar inte överallt.

– Det är olyckligt att de eleverna som behöver hjälpen inte får den när de som mest behöver den vid starten, säger Erik Nerback vid Hörselvården på landstinget.

Erik Nerback visar en variant på utrustning som elever med hörselnedsättningar kan ha. Men det handlar också om hörslingor i lokalerna. I bägge fall måste det uteslutas att det inte finns annan teknisk utrustning som störs och att rätt frekvens är inställd. Något som Hörselvården på landstinget ser till. Men det kräver att de får veta vilka barn som har bytt skola och i vilka klassrum de kommer vara.

– Det är först när vi vet var eleverna kommer hamna som vi kan göra undersökningar av lokalerna och se om de är lämpliga för deras hjälpmedel och flytta dem dit. 

Men trots att landstingets hörselvård i april begär in uppgifter från skolorna om var elever med hörselnedsättningar kommer sitta så blir det problem varje skolstart.

– Vi för en dialog med de rektorer som är ansvariga, och vi försöker föra en dialog med skolhälsovården och de hörselpedagoger som ansvariga men det är inte alltid vi får den respons som vi önskar, säger Erik Nerback vid Hörselvården på landstinget Dalarna.

Vad kan det bero på att det blir så här varje höst?

– Det kan ju bero på att skolor kanske inte har en grupp eller en person som är utsedd att ansvara för de här barnen, säger Anna Olsson, lärare i Falun.

– Det är ju väldigt sorgligt att det inte fungerar, för det är ju väldigt viktigt för de här barnen att få höra samma sak som alla andra.