Landsomfattande vårduppror kommer till Göteborg

1:50 min

Läkare, sjuksköterskor, patienter och anhöriga sluter upp för en bättre arbetsmiljö och en bättre patientsäkerhet. Söndagen, den 4 september anordnas manifestationer runt om i landet, däribland i Göteborg.

Nätverket startades av tre sjuksköterskor. Nu har det växt och blivit en landsomfattande manifestation på över 25 orter där alla ifrån läkare till patienter går samman under samma paroll med gemensamma krav.

– Nu är det nog! Sjukvårdpersonal har länge slagit knut på sig själva för att upprätthålla den bra sjukvård vi ändå har i Sverige. Men nu finns det inget utrymme kvar att kompromissa om, säger sjuksköterskan Ingrid Broms som arrangerar manifestationen i Göteborg på söndagen.

Hon har själv arbetat som sjuksköterska i fyra år. Under den tiden berättar hon om en succesiv försämring som drabbat henne och hennes kollegor.

– Folk är uppgivna, arga och ledsna. Det är dessutom så att en del inte vågar säga ifrån för att man är rädd för påföljder, säger hon.

Jag hamnade så långt ifrån den vård som jag ville ge.

I somras valde Ingrid Broms att säga upp sig när hon kände att hon inte kunde stå för den vård som bedrevs.

– Jag hamnade så långt ifrån den vård som jag ville ge, det mesta gick ut på att hitta vårdplatser. Det var som ett litet krig om vårdplatser, säger hon.

Med manifestationen vill arrangörerna få politikerna och tjänstemännen att lyssna.

– Framför allt vill vi att de ska ta in oss i att utveckla och utforma svensk sjukvård. Det är vi som jobbar i sjukvården som vet hur den fungerar och vad som behövs.

Vad är det som behövs i första hand?

– Just nu mer personal. Mer resurser för att kunna rekrytera personal, för att kunna behålla personal och för att kunna upprätthålla en patientsäkerhet, säger Ingrid Broms.