Just nu

Skidanläggningen Vittjåkk inte längre naturreservat

1:34 min

Arvidsjaurs kommun har under flera år försökt att sälja skidanläggningen på Vittjåkk, men de intressenter som funnits har valt att dra sig ur och det med anledning av att marken ägs av Naturvårdsverket.

Nu när länsstyrelsen beslutat att upphäva naturreservatföreskrifterna för området kring Vittjåkk, så kan en försäljning bli aktuell i framtiden.

– Vi har jobbat hårt för det här. Efter fyra år har vi äntligen nått den första milstolpen. Får vi nu köpa marken så kan vi ta och sälja den till en privat entreprenör, som kan utveckla och driva skidanläggningen, säger Lotta Åman (S), kommunalråd i Arvidsjaur.

Sedan 2013 har Arvidsjaurs kommun försökt att sälja skidanläggningen på Vittjåkk, men de intressenter som funnits har valt att dra sig ur.
Anledningen är att området gått under strikta naturreservatsföreskrifter och det har gjort att kommunen inte haft möjlighet att köpa marken som idag ägs av Naturvårdsverket. Nu däremot kan en lösning vara på gång.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att Vittjåkk kan fortsätta fungera för friluftslivet och turismen i Arvidsjaur. Därför har vi nu tagit bort själva anläggningen och parkeringen från naturreservatet, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef på naturskyddsenheten vid länsstyrelsen.

De två senaste åren har företaget Exclusive Car Events i Arvidsjaur hyrt och drivit skidanläggningen på Vittjåkk, men nu hoppas kommunen på en långsiktig lösning.

– Nu har vi frågat Naturvårdsverket vad marken börjar kosta. Sedan ska vi börja titta på detaljplaneprocesssen är det tänkt. När det är klart så hoppas vi kunna hitta en köpare som vill utveckla området, säger Britta Lundgren, planingenjör vid Arvidsjaurs kommun.