Migrationsverkets skuld till kommunerna: Miljarder

1:39 min

Migrationsverket släpar efter med sina utbetalningar för ersättning för flyktingåtagande, till exempel ensamkommande flyktingbarn. Myndighetens skulder har nu vuxit till miljardbelopp. 

– Migrationsverket är skyldiga nästan alla kommuner pengar, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Vilka belopp handlar det om?

– Totalt sett handlar det om mångmiljardbelopp. Bara till de 33 kommunerna i Skåne är Migrationsverket skyldiga mellan 1,5 till 2 miljarder.

Vilka konsekvenser får det?

– Det innebär att kommunerna måste ligga ute med de här pengarna. Flera kommuner har kontaktat Migrationsverket och krävt att få pengarna. De försöker driva in pengarna på olika sätt. En kommun som ringde sa att de anlitat en jurist för att kolla om man kan använda kronofogden mot staten, berättar Annika Wallenskog. 

De stora flyktingströmmarna och ett krångligt regelverk är två av orsakerna till att Migrationsverkets utbetalningar till kommunerna dröjer. Förändringar är på gång och det finns planer på att införa schablonutbetalningar, vilket kan bli aktuellt i januari och som också medför en lägre ersättning.

Ekot har sökt Migrationsverket som inte har haft möjlighet att kommentera. 

Annika Wallenskog berättar att SKL förbereder en skrivelse till Migrationsverket.

– Kommuner, eller alla fordringshavare, har ju rätt att få sina pengar. Man borde ha kunnat hantera situationen, för det är inte någon okänd situation. Det finns skulder som ligger sedan år tillbaka som inte Migrationsverket har betalat. Det som man inte har betalat ut har växt och växt, säger Annika Wallenskog.