Skolinspektionen godkänner könsuppdelad undervisning

1:15 min

Skolinspektionen godkänner könsuppdelning på idrott- och hälsalektioner på en Stockholmsskola med muslimsk profil.

Den som anmälde skolan menar att könsuppdelning riskerade att permanenta kvinnors underordning.

– Pojkar och flickor ska få en likvärdig undervisning, en likvärdig utbildning. Skolan hävdar att om flickorna ska gå tillsammans med pojkarna så är det många som kommer att undvika att delta i idrottsämnet och då blir det inte en likvärdig utbildning, säger Fredrika Brickman, enhetschef för anmälningsärenden hos Skolinspektionen.

– Vi fick också av skolan veta att den utbildning som faktiskt gavs i de olika grupperna var likadan och var likvärdig vilket innebär att vi inte kunde se att den här uppdelningen bröt mot skolförfattningarna.

Idrottslärarna för tjejklasserna i den muslimska skolan berättar för lärarförbundets tidning att de tycker flickorna blir mer motiverade och tryggare i en egen grupp och att de skulle vilja jobba på samma sätt om de arbetade på en skola utan muslimsk bakgrund.

Lärarna tror inte att könsuppdelningen leder till ökade fördomar mellan grupperna.

Kommer beslutet för den muslimska skolan att påverka inställningen i andra skolor?

– Det här beslutet gäller ju just den här skolan och den här situationen. De grundläggande reglerna gäller ju för alla, men vi har sagt också i beslutet att just i det här fallet och vad vi har sett här så bryter inte det här mot några skolförfattningar, säger Fredrika Brickman.